Чиний зурсан зургыг үзэж болох уу? あなたの描いた絵をみてもいいですか?

Чиний зурсан зургыг үзэж болох уу? あなたの描いた絵をみてもいいですか?

Чиний зурсан зургыг үзэж болох уу?
あなたの描いた絵をみてもいいですか?