clean-mongolia

Дараа нь гэрээ цэвэрлэнэ. 次は家を掃除します。 モンゴル語

Дараа нь гэрээ цэвэрлэнэ.
次は家を掃除します。