Дараа нь гэрээ цэвэрлэнэ・次は家を掃除します

Дараа нь гэрээ цэвэрлэнэ. 次は家を掃除します。 モンゴル語

СОЛОНГО: Нөгөөдөр буцах болохоор явах бэлтгэл их байна уу?
Миний тус хэрэгтэй бол хэлээрэй.

СҮЗҮКИ: Би яг одоо ачаагаа бэлдэж байна.
Дараа нь гэрээ цэвэрлэнэ.
Хэрвээ чи завтай бол хамт манай гэрийг цэвэрлэе.

СОЛОНГО: За тэгье.
Би 1 цагын дараа очино.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Нөгөөдөр буцах болохоор явах бэлтгэл их байна уу?
明後日帰るから行く準備はたくさんありますか?

Миний тус хэрэгтэй бол хэлээрэй.   
私の手伝いが必要なら言ってね。

Би яг одоо ачаагаа бэлдэж байна.  
私はちょうどいま荷物を準備しています。

Дараа нь гэрээ цэвэрлэнэ.   
次は家を掃除します。

Хэрвээ чи завтай бол хамт манай гэрийг цэвэрлэе.
もしあなたが時間あれば一緒に私の家を掃除しましょう。

За тэгье.  Би 1 цагын дараа очино.
はい、そうしましょう。 私は1時間後に行きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Сүзүки одоо юу хийж байна вэ?

2.Солонго юу гэж асуусан бэ?

3.Cүзүки дараа нь юу хийх вэ?

4.Солонго хэзээ Сүзүкигийн гэр очих вэ?