mongolian-language

Хамгийн их захиалдаг хоол бол хорхог ・一番たくさん注文する料理はホルホグです・モンゴル語会話

Хамгийн их захиалдаг хоол бол хорхог ・一番たくさん注文する料理はホルホグです・モンゴル語会話