Хамгийн их захиалдаг хоол бол хорхог ・一番たくさん注文する料理はホルホグです・モンゴル語会話

Хамгийн их захиалдаг хоол бол хорхог ・一番たくさん注文する料理はホルホグです・モンゴル語会話

Зөөгч: Энэ манай хоолны цэс.
Та захиалах хоолоо сонгоод дуудаарай.

Танака: За баярлалаа.
Танай рестораны санал болгох хоол юу вэ?

Зөөгч: Хүмүүс хамгийн их захиалдаг хоол бол хорхог.
Хэрвээ та ганцаараа зооглох бол цуйван санал болгож байна.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Энэ манай хоолны цэс. 
これは私達のメニューです。


Та захиалах хоолоо сонгоод дуудаарай.
あなたは注文する料理を選択して呼んでください。

За баярлалаа. 
はい、ありがとうございます。


Танай рестораны санал болгох хоол юу вэ?
あなた達のレストランのおすすめ料理はなんですか?

Хамгийн их захиалдаг хоол бол хорхог.
一番たくさん注文している料理はホルホグです。

Хэрвээ та ганцаараа зооглох бол цуйван санал болгож байна.
もしあなたはお一人で召し上がるならツォイワンをおすすめします。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Танака хаана юу хийж байна вэ?

2.Энэ ресторан ямар хоол санал болгосон бэ?

3.Та Япон хүнд ямар Монгол хоол санал болгох вэ?