цэнэглэх・チャージする・モンゴル語

карт цэнэглэх カードをチャージをする

Карт цэнэглээд автобусанд суусан.
カードをチャージしてバスに乗りました。

Өглөө карт цэнэглэсэн болохоор автобусанд сууж чадна.
朝はカードをチャージしたのでバスに乗れます。

Карт цэнэглээгүй учраас хэрэглэж чадахгүй.
カードはチャージしてなかったから使えません。

Карт яаж цэнэглэх вэ?
カードをどうやってチャージしますか?

Карт хаана цэнэглэх вэ?
カードはどこでチャージしますか?

Карт хэдээр цэнэглэх вэ?
カードはいくらでチャージしますか?

Хамгийн сүүлд хэзээ карт цэнэглэсэн бэ?
一番最後にいつカードをチャージしましたか?

Чи карт цэнэглэж чадах уу?
君はカードをチャージ出来ますか?

Өнөөдөр карт цэнэглэхгүй.
今日はカードをチャージしません。

Би карт сард 1 удаа 10,000 төгрөгөөр цэнэглэдэг.
私はカードを月に一回1万トグログでチャージします。

Маргааш карт цэнэглэхгүй бол болохгүй.
明日はカードをチャージしなくてはいけません。