Автобусны u-money карт байгаа юу?・バスのu-moneyカードはありますか?

バスのu-moneyカードはありますか?

ТУЯА: Өнөөдөр замын түгжрэл ихтэй учраас автобусаар явцгаая.
Танд автобусны u-money карт байгаа юу?

ТАНАКА: Надад u-money карт байхгүй.

ТУЯА: ТҮЦ-ээс u-money карт худалдаж авна.
U-money карт 3600төг
Тэгээд 500 төг цэнэглээд автобусанд сууж болно.
Автобусанд карт уншуулснаас хойш 30 минутын дотор дараагийн автобусанд үнэгүй.

ТАНАКА: За ойлголоо. U-money карт хэрэглэж үзье.

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

Өнөөдөр замын түгжрэл ихтэй учраас автобусаар явцгаая.
今日は道が混んでいるからバスで行きましょう。

Танд автобусны u-money карт байгаа юу? 
君にバスのu-moneyカードはありますか?

Надад u-money карт байхгүй.  
私にはu-moneyカードはありません。

ТҮЦ-ээс u-money карт худалдаж авна. 
出店でu-moneyカードを買います。

U-money карт 3600төг  
u-moneyカードは3600トゥグルクです。

Тэгээд 500 төг цэнэлээд автобусанд сууж болно.
そして500トゥグルクをチャージしてバスに乗れます。

Автобусанд карт уншуулснаас хойш 30 минутын дотор дараагийн автобусанд үнэгүй.
バスでカードを読ませてから30分以内は次のバスに無料で乗れます。

За ойлголоо. U-money карт хэрэглэж үзье.
了解です。u-moneyカードを使ってみましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт

1.u-money карт хаанаас худалдаж авах вэ?

2.Автобусанд хэдэн төгрөгөөр сууж болох вэ?

3.Хэдэн минутын дотор дараагын автобус үнэгүй вэ?