Монголд 2 жил орчим амьдарна.・モンゴルに2年ぐらい住みます。

Такахаши: Би дараа жилээс Монгол руу явна.

Солонго: Тийм үү? Хэр удаан Монголд байх вэ?

Такахаши: Бараг 2 жил орчим Монголд амьдарна.
Тийм учраас Монголд байр түрээслэмээр байна.
Яаж  байр түрээслэх вэ?

Солонго: За би чамд тусална.

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

Би дараа жилээс Монгол руу явна.
私は来年からモンゴルへ行きます。

Тийм үү? Хэр удаан Монголд байх вэ?
そうですか?どのぐらいモンゴルにいますか?

Бараг 2 жил орчим Монголд амьдарна. 
ほぼ2年ぐらいモンゴルに住みます。

Тийм учраас Монголд байр түрээслэмээр байна.
だからモンゴルで家を借りたいです。

Яаж  байр түрээслэх вэ?
どうやって家を借りますか?

За би чамд тусална.
はい私が手伝いますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт

1.Такахаши Монголд хэр удаан байх вэ?

2.Такахаши Монголд яамаар байна гэсэн бэ?

3.Та Монголд байр түрээсэлж үзсэн үү?