Монгол хэлний үйл үгийн төгс өнгөрсөн цаг

Японоор бичсэн дараах өгүүлбэрийг Монголоор хөрвүүлэн хэлээд үзээрэй.

Монголын тухай сонирхон, Монгол хэл суралцаж байгаа танд бидний МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ОНЛАЙН САЛОН нээлттэй.