Хүнсний ногоо хэр үнэтэй вэ?・野菜はどのぐらい高いですか?・モンゴル語教材

モンゴル語で野菜

ТАНАКА: Монголд өдөр тутам хэрэглэдэг хүнсний ногоо гэвэл ямар ногоо вэ?

ТУЯА: Төмс
Лууван
Байцаа
Сонгино
Манжин

ТАНАКА: Хүнсний ногоо хэр үнэтэй вэ?

ТУЯА: Энэ жил ногоо, жимсний үнэ маш их нэмэгдсэн.
Ялангуяа жимс маш үнэтэй болсон.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Монголд өдөр тутам хэрэглэдэг хүнсний ногоо гэвэл ямар ногоо вэ?
モンゴルで日常に使う野菜と言えばどんな野菜ですか?

Төмс じゃがいも
Лууван にんじん
Байцаа キャベツ
Сонгино たまねぎ
Манжин かぶ

Хүнсний ногоо хэр үнэтэй вэ?
野菜はどのぐらい高いですか?

Энэ жил ногоо, жимсний үнэ маш их нэмэгдсэн.
今年は野菜、フルーツの値段はとても高くなりました(増えました)。

Ялангуяа жимс маш үнэтэй болсон.
特にフルーツはとても高くなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Монголд өдөр тутам хэрэглэдэг ногоо юу вэ?

2.Энэ жил ялангуяа юу маш үнэтэй болсон бэ?

3.Та Монгол хэлээр ямар хүнсний ногооны нэр мэдэх вэ?

4.Та Монгол хэлээр ямар жимсний нэр мэдэх вэ?