~ болох・〜なる・モンゴル語表現練習

モンゴル語〜なる

Би Монгол хэлээр уншиж чаддаг болсон.
私はモンゴル語で読めるようになりました。

Энэ сараас Монгол хүйтэн болж байна.
今月からモンゴルは寒くなっています。

Өнөөдөр хоол амттай болсон.
今日は料理が美味しくなりました。

Би Монгол кино үзээд ойлгодог болсон.
私はモンゴルの映画をみて理解するようになりました。

Би 1 сард 2 удаа амардаг болно.
私は一ヶ月に2回休むようになります。

Өдөр бүр дасгал хийвэл эрүүл болно.
毎日運動をすれば元気になります。

2 жилийн дараа илүү өндөр болно.
二年後はもっと高くなります。

Дараа долоо хоногт завгүй болно.
来週に忙しくなります。

Үнэтэй болсон.
高くなりました。

Хямд болсон.
安くなりました。

Том болсон.
大きくなりました。

Жижиг болсон.
小さくなりました。

Чаддаг болсон.

できるようになりました。