удаа・回・モンゴル語の練習

モンゴル語

モンゴル語練習
オンライン講座
モンゴル語練習 オンライン講座

Өдөрт 1 удаа кофе уудаг.
1日に1回コーヒーを飲みます。

Долоо хоногт 2 удаа Монгол хэлний хичээл хийдэг.
1週間に2回モンゴル語の勉強をします。

Сард 1 удаа хөдөө явдаг.
1ヶ月に1回田舎に行きます。

Жилд 1 удаа зун Монгол явдаг.
年に1回夏モンゴルへ行きます。

3 өдөрт 1 удаа уулзалт хийдэг.
3日に1回ミーティングをします。

2 долоо хоногт 1 удаа тэмцээнтэй.
2週間に1回試合があります。

4 сард 1 удаа түвшин шалгалтай.
4ヶ月に1回レベルアップ試験があります。

Хагас жилд 1 удаа БОНУС өгдөг.
年に1回ボノスをくれます。

Өдөрт 2 удаа өглөө орой дасгал хийдэг.
1日に2回朝、夜運動をします。

Долоо хоногт 1 удаа Баасан гаригт онлайн лайв хийдэг.
1週間に1回金曜日にオンラインライブをします。

Сард 1 удаа тог газны төлбөр төлдөг.
月に1回電気、ガースの支払いをします。

Жилд 2 удаа Америк явдаг.
年に2回アメリカへ行きます。