Халуунаа хэмжээрэй・熱を測ってください。

Эмнэлэг Эмч

ЭМЧ: Яасан бэ?
Ямар зовиур байна вэ?
Энүүгээр халуунаа хэмж дээ.

ТАНАКА: За ойлголоо.
Өчигдөрөөс хамар битүүрээд, хоолой өвдсөн.
Халуун 38.7 байна.

ЭМЧ: Ханиад хүрсэн байна.
Ханиадны эм 4 хоног уугаарай.
Өглөө орой хоолны дараа өдөрт хоёр удаа ууна.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Яасан бэ? 
どうしましたか?

Ямар зовиур байна вэ? 
どんな痛みがありますか?

Энүүгээр халуунаа хэмж дээ. 
これで熱をはかってね。

За ойлголоо. 
はい、了解です。

Өчигдөрөөс хамар битүүрээд, хоолой бас өвдсөн.
昨日から鼻が詰まって、喉も痛いです。

Халуун 38.7 байна. 
熱は38.7度です。

Ханиад хүрсэн байна.  
風邪を引きましたね。
Ханиадны эм 4 хоног уугаарай.  
風邪薬を4日間飲んでください。

Өглөө орой хоолны дараа өдөрт хоёр удаа ууна.
朝と夜、食後に1日2回飲みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Танакагын халуун хэд байсан бэ?

2.Танака эмийг хэзээ уух вэ?

3.Эмч Танакад юу гэж хэлсэн бэ?

4.Танака ямар зовиуртай байна вэ?