Гарын үсэг зурах サインをする・モンゴル語練習

гарын үсэг зурахサインをする

Та энд гарын үсэг зураарай.
あなたはこちらにサインをしてね。

Та энд гарын үсэг зурна уу.
あなたはこちらにサインをしてください。

Энэ таны зурсан гарын үсэг мөн үү?
これはあなたがしたサインで合ってますか?

2 жилийн өмнө би гарын үсэг зурсан.
2年前に私はサインをしました。

Бичиг баримтад гарын үсэг зурах хэрэгтэй.
書類にサインをする必要があります。

Тэр энэ номон дээр гарын үсэг зурсан.
彼はこの本にサインをしました。

Танд гарын үсэг зурах бал байна уу?
あなたにサインをするボールペンはありますか?

Хаана гарын үсэг зурах вэ?
どちらにサインをしますか?

Энд гарын үсэг зурж болох уу?
こちらにサインをしても良いですか?

Яагаад гарын үсэг зурах хэрэгтэй вэ?
なぜサインをする必要がありますか?

Би гарын үсэг зурмааргүй байна.
私はサインをしたくないです。

Эцэг эхийн гарын үсэг хэрэгтэй.
親のサインが必要です。