Монголд банкны данс нээж болно. モンゴルでは銀行口座は開けます・モンゴル語会話

Монголд банкны данс нээж болно.  モンゴルでは銀行口座は開けます

СҮЗҮКИ САН: Монголд банкны данс яаж нээдэг вэ?
Аль банканд данс нээвэл дээр вэ?

СОЛОНГО:
・Хаан банк
・Голомт банк
・TDB (Худалдаа Хөгжлийн Банк)
Ихэнх Монголчууд эдгээр банканд данстай.

СҮЗҮКИ САН: Аан тийм үү?
Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

СОЛОНГО: Гадаад паспорт, Монгол улсад түр оршин суух үнэмлэх байхад болно.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Монголд банкны данс яаж нээдэг вэ?  
モンゴルで銀行口座をどうやって開きますか?

Аль банканд данс нээвэл дээр вэ?   
どんな銀行に口座を開けばいいですか?

・Хаан банк                  https://www.khanbank.com/personal/home/
(ハーン銀行)

・Голомт банк                     https://golomtbank.com/
(ゴロンムト銀行)

・TDB (Худалдаа Хөгжлийн Банк)         https://tdbm.mn/mn/
(TDB貿易開発銀行)

Ихэнх Монголчууд эдгээр банканд данстай.
ほとんどのモンゴル人はこれらの銀行に口座があります。

Аан тийм үү? 
あ、そうですか?

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ? 
どんな書類を用意しますか?

Гадаад паспорт, Монгол улсад түр оршин суух үнэмлэх байхад болно.
パスポート、モンゴルでの在留カードがあれば大丈夫です。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Хэн банканд данс нээхийг хүсэж байна вэ?

2.Данс нээхэд ямар бичиг баримт хэрэгтэй вэ?

3.Гадаад хүн Монголд данс нээж болох уу?