〜гүй яахав・もちろん〜します・モンゴル語

もちろん〜します。 мэдээж ~алгүй яахав モンゴル語オンライン授業

явах явалгүй яахав
Өнөөдөр амралтын өдөр болохоор кино үзэхээр явалгүй яахав.
今日は休日なのでもちろん映画を見に行きます。

идэх идэлгүй яахав
Таны хийсэн хоолыг идэлгүй яахав.
君の作った料理をもちろん食べます。

дуулах дуулалгүй яахав
Би найзынхаа төрсөн өдөрт дуулалгүй яахав.
私は友達の誕生日にもちろん歌います。

мэдэх мэдэлгүй яахав
Би энэ номны тухай мэдэлгүй яахав.
私はこの本についてもちろん知っています。

чадах чадалгүй яахав
Монголоор ярьж чадалгүй яахав.
モンゴル語でもちろん話せます

унтах унталгүй яахав
Өнөөдөр эрт унталгүй яахав
今日はもちろん早く寝ます。

гүйх гүйлгүй яахав
Өдөр бүр 20 мин гүйлгүй яахав.
毎日もちろん20分走ります。

хийх хийлгүй яахав
Би оройн хоол хийлгүй яахав.
私はもちろん夕食を作ります。