Маш чухал ажил байна・とても大事な仕事ですね・モンゴル語

Маш чухал ажил байна. とても大事な仕事ですね。 モンゴル語会話

ТУЯА: Ямар ажлаар Монголд ирсэн бэ?
Хэр удаан Монголд байх вэ?

ТАНАКА: Би Мидори компанийн ажлаар Монголд ирсэн.
3 долоо хоног Монголд байна.
Монголын хүнсний ногооны талаар судалгаа хийнэ.

ТУЯА: Маш чухал ажил байна.
Амжилт хүсье.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Ямар ажлаар Монголд ирсэн бэ? 
どんな仕事でモンゴルに来ましたか?

Хэр удаан Монголд байх вэ? 
どのぐらい長くモンゴルにいますか?

Би Мидори компанийн ажлаар Монголд ирсэн.
私はミドリ会社の仕事でモンゴルに来ました。

3 долоо хоног Монголд байна. 
3週間モンゴルにいます。

Монголын хүнсний ногооны талаар судалгаа хийнэ.
モンゴルの野菜について研究をします。

Маш чухал ажил байна.  
とても大事な仕事ですね。

Амжилт хүсье. 
頑張ってください。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Танака ямар ажлаар Монголд ирсэн бэ?

2.Танака хэр удаан Монголд байх вэ?

3.Монголд ямар ямар хүнсний ногоо байдаг вэ?