Өнгөрсөн цаг 過去形・モンゴル語

過去形 モンゴル語 монгол хэлний өнгөрсөн цаг

Өнгөрсөн цаг 過去形

авах もらう
ав + сан = авсан もらいました

Би Болдоос цэцэг авсан.
私はボルドから花をもらいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

уух 飲む
уу + сан = уусан 飲みました

Өнөөдөр өглөө сүүтэй цай уусан.
今朝はミルクティーを飲みました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ажиллах 働く
ажилла + сан = ажилласан 働きました

Би өчигдөр ажилласан.
私は昨日は働きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

бодох 思う、考える
бод + сон = бодсон  思いました

Би Монголын тухай бодсон.
私はモンゴルについて思いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

инээх 笑う
инээ + сэн = инээсэн 笑いました

Би маш их инээсэн.
私はたくさん笑いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

өсөх  大きくなる、成長する 
өс + сөн = өссөн 成長しました

Би Монголд өссөн.
私はモンゴルで成長しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Өнөөдөр өглөө 9 цагт боссон.
今朝は9時に起きました。

Өчигдөр үдээс хойш найзтайгаа хамт кино үзсэн.
昨日の午後は友達と一緒に映画を見ました。

Энэ номыг 2 жилийн өмнө уншсан.
この本を2年前に読みました。

Анх 2015 онд Монгол явсан.
初めて2015年にモンゴルへ行きました。

Би Монгол дуу сурсан.
私はモンゴル歌を習いました。

Яг 5 жилийн өмнө энэ киног үзсэн.
ちょうど5年前にこの映画を観ました。