болно, болохгүй, болох уу? モンゴル語勉強

mongolian language болно болохгүй

〜ж  болно ・ 〜してもいいです

Хоол идэж болно. 
ご飯を食べてもいいです。

Цай ууж болно. 
お茶を飲んでもいいです。

Сургууль руу явж болно. 
学校へ行ってもいいです。

Дуу сонсож болно.   
歌を聞いてもいいです。

〜ж  болохгүй ・ 〜してはいけません

Хоол идэж болохгүй. 
ご飯を食べてはいけません。

Цай ууж болохгүй. 
お茶を飲んではいけません。

Сургууль руу явж болохгүй. 
学校へ行ってはいけません。

Дуу сонсож болохгүй.   
歌を聞いてはいけません。

〜ж  болох уу? ・ 〜してもいいですか?

Хоол идэж болох уу?  
ご飯を食べてもいいですか?

Цай ууж болох уу?  
お茶を飲んでもいいですか?

Сургууль руу явж болох уу?  
学校へ行ってもいいですか?

Дуу сонсож болох уу?    
歌を聞いてもいいですか?