buy-mongolian

худалдаж авах 買う モンゴル語

худалдаж авах
買う
モンゴル語