Цагаан толгой үсэг モンゴル語アルファベット

mongolian language tsagaan tolgoi

モンゴル語で読んで見ましょう〜
Монгол хэлээр уншиж үзэцгээе~

цагаан толгой японоор унших
Монгол хэлийг япон хэл дээр сурах
モンゴル語読む練習
モンゴル語読む練習

さらに文章も読んでみましょう〜

ном унших 本を読む

ーーーーーーーーーーーーーー
захиа бичих 手紙を書く

ーーーーーーーーーーーーーー
кино харах 映画を見る

ーーーーーーーーーーーーーー
дуу сонсох 歌を聞く

ーーーーーーーーーーーーーー
найзтай ярих 友達と話す

ーーーーーーーーーーーーーー
Монгол явах モンゴルへ行く

ーーーーーーーーーーーーーー
Сүши идэх 寿司を食べる

ーーーーーーーーーーーーーー
Цай уух お茶を飲む

モンゴル語の発音〜О,Ө,У,Ү,Р,Л
Монгол хэлний дуудлага О,Ө,У,Ү,Р,Л

こちらから