Монгол хэл сурах ・モンゴル語を習う

モンゴル語を習う・表現練習

モンゴル語表現練習
今回は Монгол хэл сурах という表現になりますが、他の言葉で(例えば Монголоор ярих・モンゴル語で話す など)試してみてね〜

Би Монгол хэл сурдаг.
私はモンゴル語を習います。

Би Монгол хэл сурч байна.
私はモンゴル語を習っています。

Би Монгол хэл сурдаггүй.
私はモンゴル語を習っていません。

Би Монгол хэл сурахгүй.
私はモンゴル語を習わないです。

Би Монгол хэл сурсан.
私はモンゴル語を習いました。

Би Монгол хэл сураагүй (сурсангүй).
私はモンゴル語を習わなかったです。

Би Монгол хэл сурмаар байна.
私はモンゴル語を習いたいです。

Би Монгол хэл сурмааргүй байна.
私はモンゴル語を習いたくないです。

Би Монгол хэл сурч чадна.
私はモンゴル語を習えます。

Би Монгол хэл сурч чадахгүй.
私はモンゴル語を習えないです。

Би Монгол хэл сурах хэрэгтэй.
私はモンゴル語を習う必要があります。

Би Монгол хэл сурахгүй бол болохгүй.
私はモンゴル語を習わなければならないです。

Би Монгол хэл сурна гэж бодож байна.
私はモンゴル語を習おうと思っています。

Би Монгол хэл сурна гэж шийдсэн.
私はモンゴル語を習おうと決めました。

Би Монгол хэл сураад Монгол (руу) явна.
私はモンゴル語を習ってモンゴルへ行きます。

Би Монгол хэл сурчихсан.
私はモンゴル語をもう習いました。

Бүгдээрээ Монгол хэл сурцгаая.
みんなでモンゴル語を習いましょう。