Монгол хэлээр маш сайн ярьж байна.

モンゴル語は上手です。

ТУЯА: Танака сан та Монгол хэлээр маш сайн ярьж байна.
Яаж Монгол хэл сурсан бэ?

ТАНАКА: Би ахлах сургуулиа Монголд төгссөн.

ТУЯА: Аан! Тийм үү?
Монгол хүн шиг ярьж байна.
Үнэхээр гайхалтай.

ТАНАКА: Баярлалаа. Та ч бас япон хэлийг сайн сурсан байна.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Танака сан та Монгол хэлээр маш сайн ярьж байна.
田中さん、あなたはモンゴル語でとても良く話しています。

Яаж Монгол хэл сурсан бэ? 
どうやってモンゴル語を習いましたか?

Би ахлах сургуулыг Монголд төгссөн.
私は高校をモンゴルで卒業しました。

Аан! Тийм үү? 
あ!そうですか?

Монгол хүн шиг ярьж байна.   
モンゴル人のように話しています。

Үнэхээр гайхалтай.  
本当に素晴らしいです。

Баярлалаа. Таны япон хэл бас сайн байна.
ありがとうございます。あなたの日本語も上手です。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Бага сургууль 小学校
Дунд сургууль 中学校
Ахлах сургууль 高校

Сургуульд орох  入学する
Сургуулиа төгсөх 卒業する

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Танака яаж Монгол хэл сайн сурсан бэ?

2.Хэн ахлах сургуулиа Монголд төгссөн бэ?

3.Та бага сургуулиа хаана төгссөн бэ?

4.Та дунд сургуулиа хаана төгссөн бэ?