дуу дуулах・歌を歌う・モンゴル語練習

歌を歌う・モンゴル語のオンラインクラス

Тэр эрэгтэй дуу дуулдаг.
彼は歌を歌います。

Тэр эрэгтэй дуу дуулдаггүй.
彼は歌を歌いません。

Тэр эрэгтэй дуу дуулна.
彼は歌を歌います。

Тэр эрэгтэй дуу дуулахгүй.
彼は歌を歌わないです。

Тэр эрэгтэй дуу дуулсан.
彼は歌を歌いました。

Тэр эрэгтэй дуу дуулсангүй.
彼は歌を歌いませんでした。

Тэр эрэгтэй дуу дуулах дуртай.
彼は歌を歌うのが好きです。

Тэр эрэгтэй дуу дуулах дургүй.
彼は歌を歌うのは嫌いです。

Тэр эрэгтэй дуу дуулмаар байна гэсэн.
彼は歌を歌いたいと言いました。

Тэр эрэгтэй дуу дуулмааргүй байна гэсэн.
彼は歌を歌いたくないと言いました。

Тэр эрэгтэй дуу дуулж чадна.
彼は歌を歌えます。

Тэр эрэгтэй дуу дуулж чадахгүй.
彼は歌を歌えません。

Тэр эрэгтэй дуу дуулж бүжиг ч бас бүжиглэдэг.
彼は歌を歌って踊りも踊ります。

Тэр эрэгтэй дуу дуулаад уйлсан.
彼は歌を歌って泣きました。

Тэр эрэгтэй дуу дуулаасай гэж бодож байна.
彼は歌を歌って欲しいなと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

Тэр эрэгтэй дуу дуулах уу?
彼は歌を歌いますか?

Тэр эрэгтэй дуу дуулсан уу?
彼は歌を歌いましたか?

Тэр эрэгтэй дуу дуулж чадах уу ?
彼は歌を歌えますか?

Тэр эрэгтэй дуу дуулах дуртай юу?
彼は歌を歌うのが好きですか?