Танака гутлын дэлгүүр дотор

ТАНАКА: Энэ гутал хар өнгөтэй байгаа юу?

ХУДАЛДАГЧ: Байгаа. Танд ямар размер хэрэгтэй вэ?

ТАНАКА: Хар өнгөтэй 36 үзмээр байна.

ХУДАЛДАГЧ: Энэ байна. Та углаад үзэх үү?

ТАНАКА: За баярлалаа. Тэгье.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Энэ гутал хар өнгөтэй байгаа юу?
この靴は黒色がありますか?

Байгаа.
ありますよ。

Танд ямар размер хэрэгтэй вэ?
お客様には(直訳:あなたには)どんなサイズは必要ですか?

Хар өнгөтэй
黒色

36 үзмээр байна.
36 見たいです。

Энэ байна.
こちらです。

Та углаад үзэх үү?
あなたは履いて見ますか?

За баярлалаа. Тэгье.
はい、ありがとうございます。そうしましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

  1. Танака дэлгүүрт юу үзэж байна вэ?
  2. Танакад ямар өнгөтэй хэдэн размерын гутал хэрэгтэй вэ?