〜дээр гэж бодож байна・〜ほうが良いと思います

〜 дээр гэж бодож байна.〜ほうが良いと思います。

Маргааш эмнэлэг явсан дээр гэж бодож байна.
明日は病院へ行ったほうが良いと思います。

Монгол хэл сурсан дээр гэж бодож байна.
モンゴル語は習ったほうが良いと思います。

Бүгдээрээ хамт ярилцсан дээр гэж бодож байна.
皆で一緒に話し合ったほうが良いと思います。

Гаднаас орж ирээд гараа угаасан дээр гэж бодож байна.
外から入って来たら手を洗ったほうが良いと思います。

Эндээс бэлэг худалдаж авсан дээр гэж бодож байна.
ここでプレゼントを買ったほうが良いと思います。

Энэ өрөөний гэрлийг унтраасан дээр гэж бодож байна.
この部屋の電気を消したほうが良いと思います。

Хөдөө машинаар явсан дээр гэж бодож байна.
田舎へ車で行ったほうが良いと思います。

Дасгал хийсэн дээр гэж бодож байна.
運動はしたほうが良いと思います。

Мэдэхгүй бол асуусан дээр гэж бодож байна.
知らなければ聞いたほうが良いと思います。

Энэ номыг уншсан дээр гэж бодож байна.
この本を読んだほうが良いと思います。

Монгол явж үзсэн дээр гэж бодож байна.
モンゴルへ行ってみたほうが良いと思います。

Асуулт

Ямар ном уншсан дээр гэж бодож байна вэ?
どんな本を読んだほうが良いと思いますか?

Юугаар явсан дээр гэж бодож байна вэ?
何で行ったほうが良いと思いますか?

Хэзээ хоол хийсэн дээр гэж бодож байна вэ?
いつ料理を作ったほうが良いと思いますか?

Ямар өнгө сонгосон дээр гэж бодож байна вэ?
どんな色を選んだほうが良いと思いますか?

Ямар дуу сонссон дээр вгэж бодож байна вэ?
どんな歌を聞いたほうが良いと思いますか?

Хаана уулзсан дээр гэж бодож байна вэ?
どこで会ったほうが良いと思いますか?