Картаар тооцоо хийнэ・カードで計算をします

カードで計算をします。 Картаар тооцоо хийнэ.

Мори сан: Тооцоо бэлэн мөнгөөр төлье.

Ажилтан: Уучлаарай!
Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийхгүй, картаар тооцоо хийнэ.

Мори сан: Аан за ойлголоо.
Энэ картаар төлье.

Ажилтан: Баярлалаа.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Тооцоо бэлэн мөнгөөр төлье.
計算は現金で払いましょう。

Уучлаарай! 
すみません。

Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийхгүй, картаар тооцоо хийнэ.
現金で計算をしないで、カードで計算をします。

Аан тийм үү? 
あ、そうですか?

Энэ картаар төлье. 
このカードで払いましょう。

Баярлалаа.
ありがとうございます。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Бууз  ボーズ       24,000 төг
Салат サラダ       4,500 төг
Сүүтэй цай ミルクティー    500 төг
——————————————
Нийт тооцоо 合計              29,000 төг

100                       нэг зуу
1,000                    нэг мянга
10,000                  арван мянга
100,000                зуун мянга
1,000,000             нэг сая

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Ресторан юугаар тооцоо хийх вэ?

2.Бууз хэдэн төгрөг вэ?

3.Мори сан нийт хэдэн төгрөг төлсөн бэ?

4. Дараах тоог хэлээрэй.
330        
3,300         
33,000         
330,000         
3, 300,000