Хэдэн цагт босдог вэ? 朝何時に起きますか?

モンゴル語・朝何時に起きますか?

СОЛОНГО: Туяа чи өглөө хэдэн цагт босдог вэ?

ТУЯА: Би ажлын өдрөөр өглөө 7 цагт босохгүй бол болохгүй.  
Харин амралтын өдрөөр 10 цаг хүртэл унтдаг.

СОЛОНГО: Бид хоёр адилхан юм байна.
Би бас ажлын өдрөөр 7 цагт босдог.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Туяа чи өглөө хэдэн цагт босдог вэ?
トヤさん、朝何時に起きますか?

Би ажлын өдрөөр
私は平日に

өглөө 7 цагт босохгүй бол болохгүй.  
朝7時に起きなければならないです。

Харин амралтын өдрөөр 10 цаг хүртэл унтдаг.
なので休日は10時まで寝ます。

Бид хоёр адилхан юм байна.
私達は同じいですね。

Би бас ажлын өдрөөр 7 цагт босдог.
私は平日に7時に起きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1. Туяа өглөө хэдэн цагт босдог вэ?

2.Солонго өглөө хэдэн цагт босдог вэ?

3.Та өглөө хэдэн цагт босдог вэ?