Хамгийн・一番・モンゴル語表現練習

モンゴル語練習

Миний хамгийн дуртай Монгол хоол бол хуушуур.
私の一番好きなモンゴル料理はホーショールです。

Миний хамгийн дургүй Монгол хоол бол бантан.
私の一番嫌いなモンゴル料理はバンタンです。

Миний хамгийн дуртай өнгө бол цэнхэр.
私の一番好きな色は青です。

Миний хамгийн дургүй өнгө бол хар.
私の一番嫌いな色は黒です。

Энэ миний хамгийн дуртай ном.
これは私の一番好きな本です。

Энэ миний хамгийн дургүй ажил.
これは私の一番嫌いな仕事です。

Ээж бол миний хамгийн хайртай хүн.
お母さんは私の一番愛している人です。

Гар урлал бол миний хамгийн дуртай зүйл.
ハンドメイドは私の一番好きな事です。

Манай хамгийн бага хүүхэд 3 настай.
私達の一番小さい子( = 末っ子)は3歳です。

Хамгийн сайн тоглогч.
一番良いプレイヤーです。

Хамгийн найрсаг хүн.
一番親切な方です。

Хамгийн хэцүү ажил.
一番難しい仕事です。

Хамгийн сонирхолтой кино.
一番楽しい映画です。

Асуулт ???

Танд хамгийн таалагдсан ном юу вэ?
あなたに一番気に入った本は何ですか?

Та ямар хоолонд хамгийн дургүй вэ?
あなたはどんな料理が一番嫌いですか?

Таны хамгийн дуртай өнгө юу вэ?
あなたの一番好きな色は何ですか?

Таны хамгийн дургүй спорт юу вэ?
あなたの一番嫌いなスポーツは何ですか?

Таны хамгийн хийх дургүй зүйл юу вэ?
あなたの一番やりたくないものは何ですか?

Хэн хамгийн хурдан бэ?
誰が一番早いですか?

Хаана хамгийн хямдхан бэ?
どこが一番安いですか?

Хэзээ хамгийн хүйтэн бэ?
いつ一番寒いですか?

Юу хамгийн амархан бэ?
何が一番簡単ですか?