унших・読む、зурах・描く、дуулах・歌う、хийх・作る | 初めてのモンゴル語

モンゴル語勉強 初心者向