Аргал түүж гал түлэх・糞を拾って火を起こす・モンゴル語

Аргал түүж гал түлэх・糞を拾って火を起こす・モンゴル語

БОЛД: Мори сан өнөөдөр аргал түүгээд маргааш өглөө гал түлэх үү?

МОРИ САН: Тэгье.
Хамт аргал түүе. Бас маргааш өглөө гал түлье.

БОЛД:Хөдөө ирээд ядарч байна уу?
Ямар нэг юм болвол хэлээрэй.

МОРИ САН: За. Санаа тавьсанд баярлалаа.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Мори сан өнөөдөр аргал түүгээд маргааш өглөө гал түлэх үү?
モリさん、今日は糞を拾って明日朝に火を起こしますか?

Тэгье.  
そうしましょう。

Хамт аргал түүе. Бас маргааш өглөө гал түлье.
一緒に糞を拾いましょう。そして明日朝に火を起こしましょう。

Хөдөө ирээд ядарч байна уу? 
田舎に来て疲れていますか?

Ямар нэг юм болвол хэлээрэй. 
何あれば言ってね。

За. Санаа тавьсанд баярлалаа.
はい、心配してくれてありがとうございます。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Болд, Мори хоёр хамт юу хийх вэ?

2.Та хөдөө явбал юу хиймээр байна вэ?