Ханиад хүрсэн байж магадгүй・風邪を引いたかもしれません

モンゴル語 会話レッスン

ТАНАКА: Өнөөдөр миний хамар битүүрээд хоолой бас өвдөж байна.
Маргааш эмнэлэг явья гэж бодож байна.
Ойрхон эмнэлэг байгаа юу?

ТУЯА: Магадгүй ханиад хүрсэн байх.
Би ойрхон эмнэлэг зааж өгье.
Чи ганцаараа явж чадах уу?

ТАНАКА: Баярлалаа. Санаа зоволтгүй.
Би ганцаараа эмнэлэг яваад эмчид үзүүлж чадна.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Өнөөдөр миний хамар битүүрээд хоолой бас өвдөж байна.
今日は私の鼻が詰まって喉も痛いです。

Маргааш эмнэлэг явья гэж бодож байна.
明日は病院へ行こうと思っています。

Ойрхон эмнэлэг байгаа юу?  
近くに病院はありますか?

Магадгүй ханиад хүрсэн байх.    
多分風邪を引いたかもしれません

Би ойрхон эмнэлэг зааж өгье.   
私が近い病院を教えて上げます。

Чи ганцаараа явж чадах уу?   
あなたは一人で行けますか?

Баярлалаа. Санаа зоволтгүй.   
ありがとうございます。心配はありません。

Би ганцаараа эмнэлэг яваад эмчид үзүүлж чадна.
私は一人で病院へ行って医者にみせることはできます。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Танака яасан гэсэн бэ?

2.Маргааш яах болсон бэ?

3.Хэн ганцаараа эмнэлэг явах вэ?

4.Хэн хэнд эмнэлэг зааж өгөх вэ?