Өнгө・色  |  モンゴル語オンライン教室

Өнгө 色 モンゴル語

モンゴル語で色
Монгол хэлээр өнгө
モンゴル語で色
Монгол хэлээр өнгө
モンゴル語で色 Монгол хэлээр өнгө
モンゴル語で色 Монгол хэлээр өнгө