Туслах・手伝う・モンゴル語練習

Туслах・手伝う・モンゴル語練習

Тэр эрэгтэй үргэлж хүмүүст тусладаг.
彼はいつも人々を手伝います。

Би маргааш танд туслаж чадна.
私はあしたあなたを手伝えます。

Уучлаарай. Би өнөөдөр орой танд туслаж чадахгүй.
すみません、私は今夜あなたを手伝えません。

Боломж байвал бусад хүмүүст туслах хэрэгтэй.
可能であれば他人を手伝う必要があります。

Боломжгүй бол туслах хэрэггүй.
不可能であれば手伝う必要はありません。

Би түүний ажилд тусласан.
私は彼の仕事を手伝いました。

Тэр хүүхдэд тусламаар байна.
あの子供を手伝いたいです。

Тусалж дэмжсэнд баярлалаа.
手伝って応援してくれてありがとうございます。

Та бүхэн энэ үйл ажиллагааг дэмжиж туслана гэж итгэж байна.
皆さんこのイベントを応援して手伝ってくれると信じています。

Энэ удаа тэр эрэгтэйд туслахгүй бол болохгүй.
今回は彼を手伝わなければなりません。

Би чиний сургалтын төлбөрт туслая гэж бодож байна.
私はあなたの学費を手伝おうと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

туслах 手伝う
туслана 手伝います
туслахгүй 手伝いません
тусласан 手伝いました
тусласангүй 手伝いませんでした
тусламаар байна 手伝いたいです
тусламааргүй байна 手伝いたくないです
туслаж чадна 手伝えます
туслаж чадахгүй 手伝えません
туслая гэж бодож байна 手伝おうと思います
туслая гэж бодохгүй байна 手伝おうと思いません