Маш олон Монголчууд цугладаг・たくさんのモンゴル人たちが集まります・モンゴル語会話

СОЛОНГО: Японд дахь Монголчуудын Хаврын баяр 5 сард байдаг гэж сонссон.
Чи энэ тухай мэдэх үү?

СҮЗҮКИ: Тиймээ би Хаврын баярын тухай сонсож байсан.
Японд ажиллаж амьдардаг маш олон Монголчууд цугладаг гэсэн.

СОЛОНГО: Би ирэх жил 5 сард ажлаар Япон явна.
Тэгэхдээ Хаврын баярт очьё гэж бодож байна.

СҮЗҮКИ: Өө тиймүү? Сайхан санаа байна.
Тэгвэл дараа жил хамт Хаврын баярт явцгаая. 

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Япон дахь Монголчуудын Хаврын баяр 5 сард байдаг гэж сонссон.
在日モンゴル人の「ハワリンバヤル」があると聞きました。

Чи энэ тухай мэдэх үү? 
あなたはこれについて知ってますか?

Тиймээ би Хаврын баярын тухай сонсож байсан.
はい、私はハワリンバヤルについて聞いていました。

Японд ажиллаж амьдардаг маш олон Монголчууд цугладаг гэсэн.
日本で働いて、住んでいるたくさんのモンゴル人たちは集まるそうです。

Би ирэх жил 5 сард ажлаар Япон явна.
私は来年5月に仕事で日本へ行きます。

Тэгэхдээ Хаврын баярт очьё гэж бодож байна.
その際にハワリンバヤルに行きたいと思っています。

Өө тиймүү? Сайхан санаа байна. 
あ、そうですか?いい考えですね。

Тэгвэл дараа жил хамт Хаврын баярт явцгаая. 
そしたら来年一緒にハワリンバヤルに行きましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

1.Хаврын баяр хэзээ болдог вэ ?

2.Хэн хэзээ хаврын баяр явах вэ?

3.Хаврын баяр гэж юу вэ ?

4.Та хаврын баярт очиж үзсэн үү ?