Монголд очоод холбогдоорой・モンゴルに到着したら連絡してくださいね

モンゴル語会話

ТУЯА: Хоккайдод ирээд маш сайхан байсан.
Тусалж дэмжсэнд баярлалаа.

ТАНАКА: Та сайн явж хариарай.
Монголд очоод та холбогдоорой.

ТУЯА: За тэгнээ. Би Монголд буугаад ярья.

ТАНАКА: Би тантай хамт ажилласандаа үнэхээр их баяртай байна.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Хоккайдод ирээд маш сайхан байсан.  
北海道に来てとても良かったです。

Тусалж дэмжсэнд баярлалаа.
ご協力ありがとうございます。(助けて手伝ってくれてありがとうございます。)

Та сайн явж хариарай.  
無事帰ってくださいね。(あなたは良く行って帰ってね。)

Монголд буугаад та холбогдоорой.  
モンゴルに到着したらあなたは連絡してね。

За тэгнээ. Би Монголд буугаад ярья.
はい、そうします。私はモンゴルに到着したら電話しましょう。

Би тантай хамт ажилласандаа үнэхээр их баяртай байна.
私はあなたと一緒に働いたことに本当に感謝しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Асуулт ???

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1. Хэн Монголд очоод холбогдох вэ?

2. Хэн хэнтэй ажилласандаа баяртай байна вэ?

3. Өнөөдөр хэдэн сарын хэдэн бэ?

4. Тоог хэлээрэй 200      2,000     20,000    

5. Тоог хэлээрэй 5      55       555       5,555