Анх удаа Монголд ирж байна.

初めてモンゴルにきてます。

Харилцан яриа

СОЛОНГО: Сайн уу? Намайг СОЛОНГО гэдэг. СООГИЙ гэж дууддаг.

ТАНАКА: Танилцсандаа баяртай байна. Намайг Танака гэдэг.

СОЛОНГО: Монгол хэлээр сайн ярьж байна. Монголд хэдэн удаа ирж байсан бэ?

ТАНАКА: Би анх удаа Монголд ирж байна.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Сайн уу?
こんにちは

Намайг СОЛОНГО гэдэг.
私はソロンゴと言います。(直訳: 私をソロンゴと言います)

СООГИЙ гэж дууддаг.
ソーギーと呼んでます。

Танилцсандаа баяртай байна.
お会いできて嬉しいです。

Намайг Танака гэдэг.
私はタナカと言います。

Монгол хэлээр сайн ярьж байна.
モンゴル語で上手に話しています。

Монголд хэдэн удаа ирж байсан бэ?
モンゴルに何回来ていましたか?

Би анх удаа Монголд ирж байна.
私は初めてモンゴルに来てます。