Япон хэлээр тайлбарлаж өгнө 日本語で説明してあげる・モンゴル語会話

日本語で説明・モンゴル語会話

Солонго: Та энэ гэрээг уншиж, бичээд гарын үсэг зураарай. Мэдэхгүй зүйл байвал би танд япон хэлээр тайлбарлаж өгнө.

Банкны нэр: …………
Дансны дугаар: …………
Дансны эзэмшигч: …………

Түрээслэгч тал: …………
 
Монгол Улсын иргэн
Иргэний үнэмлэхийн : …………
 
Регистрийн №: …………
 
Овог: …………
Нэр: …………
 
Гарын үсэг: …………

Такахаши: За ойлголоо. Баярлалаа.

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

Та энэ гэрээг уншиж, бичээд гарын үсэг зураарай.
君はこの契約を読んで、書いてサインをしてください。

Мэдэхгүй зүйл байвал би танд япон хэлээр тайлбарлаж өгнө.
分からないことはあれば私は君に日本語で説明してあげます。

За ойлголоо. Баярлалаа.
はい、了解です。ありがとうございます。

Банкны нэр: 銀行名

Дансны дугаар: 口座番号

Дансны эзэмшигч: 口座名義人

Түрээслэгч тал: 借主 Түрээслүүлэгч тал: 貸主 

Монгол Улсын иргэн モンゴル国民
Иргэний үнэмлэхийн 住民カード
 
Регистрийн №: (国民)登録番号
 
Овог: 姓
Нэр:   名
Гарын үсэг: 署名