худалдаж авах・買う・モンゴル語

худалдаж авах 買う モンゴル語

Өвлийн хувцас худалдаж авахаар явмаар байна.
冬用の服を買いに行きたいです。

Өчигдөр хүнсний ногоо худалдаж авсан.
昨日は野菜を買いました。

Малгай, бээлий худалдаж авна.
帽子と手袋を買います。

Зуны онгоцны билет үнэтэй учраас худалдаж авахгүй.
夏の飛行機代は高いから買いません。

Өнөөдөр Монгол хэлний ном худалдаж авсан.
今日はモンゴル語の本を買いました。

Машин худалдаж авахаар шийдсэн.
車を買うことに決めました。

Монгол гэр худалдаж авмаар байна.
モンゴルゲルを買いたいです。

Америк явах учраас $ (доллар) худалдаж авсан.
アメリカへ行くからドルを買いました。

Сэтгэлийг мөнгөөр худалдаж авч чадахгүй.
心をお金で買えません。