Би・体・モンゴル語で覚えましょう

body 体 бие

モンゴル語
体 бие
モンゴル語 体 бие
モンゴル語 体 бие

нүдтэй 目があります。
нүдгүй 目がありません。


амтай 口があります。
амгүй 口がありません。


гартай 手があります。
гаргүй 手がありません。


хөлтэй 足があります。
хөлгүй 足がありません。


хамартай 鼻があります。
хамаргүй 鼻がありません。


чихтэй 耳があります。
чихгүй 耳がありません。

ーーーーーーーーーーーーーーー

Чи хэдэн амтай вэ?
あなたは口は何個ですか?

Хүн хэдэн гартай вэ?
人は手が何個ですか?

Нохой хэдэн хөлтэй вэ?
犬は足が何個ですか?

Муур хэдэн гартай вэ?
ねこは手が何個ですか?